CH4 指定品牌类“我心中的旺仔”旺仔形象设计 返回

金犊奖

CH4-0002-465

CH4-0002-465

 

CH4-0064-6026-1

CH4-0064-6026-1

 

CH4-0064-6026-2

CH4-0064-6026-2

 

CH4-0064-6026-3

CH4-0064-6026-3

 

 

银犊奖

CH4-0090-7468

CH4-0090-7468

 

 

铜犊奖

CH4-0026-3077-1

CH4-0026-3077-1

 

CH4-0026-3077-2

CH4-0026-3077-2

 

协办媒体

协办单位

 • 北京市台湾同胞联谊会
 • 台北市媒体服务代理商协会(MAA)
 • 台北市广告代理商业同业公会
 • 国际广告协会台北分会(IAA)
 • 台北市数位行销经营协会
 • 台北市报纸广告业职业工会
 • 台北市广告业经营协会4A
 • 台北市杂志商业同业工会
 • 社会法人中华民国直觉艺术协会(联盟)
 • 中华平面设计协会
 • 台湾微电影创办协会

协办院校